Ashwagandha w Zespole Jelita Drażliwego

Ruda kobieta cieszy się
Statyczna nakladka

Nazwa i substancja aktywna: Witanolidy

Wskazanie: Zespół jelita drażliwego oraz u osób ze stanami lękowymi oraz narażonych na stres

badanie potwierdzające skuteczność

typ badania

randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie kliniczne

liczba uczestnikow

60 uczestników

czas trwania badania

8 tygodni

ikony badan

12,5 lub 30 mg witanolidów

Opis działania

Badanie wykazało, że Ashwagandha w obu dawkach wpłynęła na zmniejszenie poziomu stresu, ocenianego za pomocą Skali Postrzeganego Stresu (PSS) i kortyzolu w surowicy. Zauważono również znaczną poprawę jakości snu uczestników.
Stres, niepokój i sen mają nieunikniony związek. Lepszy sen pomaga w zmniejszeniu stresu i niepokoju, podczas gdy słaba jakość snu może wywoływać niepokój i stres.
W innym wysokiej jakości badaniu (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32226684/), zaobserwowano znaczny wzrost jakości snu i czujności umysłowej w grupie leczonej Ashwagandha.
Kolejne badanie (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2729375/) wykazało istotny spadek poziomu lęku, poprawę w zakresie zdrowia psychicznego, koncentracji, zmęczenia, funkcjonowania społecznego, witalności i ogólnej jakości życia u osób przyjmujących Ashwagandha (4,5 mg witanolidów).

działania niepożądane i interakcje

Nie stwierdzono

Dawkowanie | zalecenia

Minimum 4,5 mg witanolidów
Ashwagandha nie powinna być spożywana w przypadku stosowania leków o działaniu uspokajającym, nasennym, przeciwpadaczkowym, u dzieci, kobiet w ciąży i w trakcie laktacji.

czas trwania kuracji

6-12 tygodni

źródła

Lopresti, A. L., Smith, S. J., Malvi, H., & Kodgule, R. (2019). An investigation into the stress-relieving and pharmacological actions of an ashwagandha (Withania somnifera) extract: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. Medicine, 98(37), e17186.
Deshpande, A., Irani, N., Balkrishnan, R., & Benny, I. R. (2020). A randomized, double blind, placebo-controlled study to evaluate the effects of ashwagandha (Withania somnifera) extract on sleep quality in healthy adults. Sleep medicine, 72, 28–36.
Salve, J., Pate, S., Debnath, K., & Langade, D. (2019). Adaptogenic and Anxiolytic Effects of Ashwagandha Root Extract in Healthy Adults: A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled Clinical Study. Cureus, 11(12), e6466.
Choudhary, D., Bhattacharyya, S., & Joshi, K. (2017). Body Weight Management in Adults Under Chronic Stress Through Treatment With Ashwagandha Root Extract: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial. Journal of evidence-based complementary & alternative medicine, 22(1), 96–106. https://doi.org/10.1177/2156587216641830
Kelgane, S. B., Salve, J., Sampara, P., & Debnath, K. (2020). Efficacy and Tolerability of Ashwagandha Root Extract in the Elderly for Improvement of General Well-being and Sleep: A Prospective, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study. Cureus, 12(2), e7083.
Cooley K, Szczurko O, Perri D, et al. Naturopathic care for anxiety: a randomized controlled trial ISRCTN78958974. PLoS One. 2009;4(8):e6628. Published 2009 Aug 31. doi:10.1371/journal.pone.0006628