Czosnek, czyli cudowna allicyna

HT allicyna blog
Statyczna nakladka

Nazwa i substancja aktywna: Allicyna

Wskazanie: Przerost grzybów Candida w organizmie

badanie potwierdzające skuteczność

typ badania

in vitro i in vivo w modelu zwierzęcym

liczba uczestnikow

nie dotyczy

czas trwania badania

nie dotyczy

ikony badan

nie dotyczy

Opis działania

Allicyna powodowała strukturalne zniszczenie powierzchni komórek C. albicans przy niskim stężeniu oraz lizę lub przebicie przy wysokich stężeniach. Leczenie myszy systemowo zakażonych C. albicans wykazało, że chociaż leczenie allicyną) było nieco mniej skuteczne niż leczenie flukonazolem, to było nadal skuteczne przeciwko C. albicans pod względem średniego czasu przeżycia, który wzrósł z 8,4 do 15,8 dni.

działania niepożądane i interakcje

Nie stwierdzono

Dawkowanie | zalecenia

Brak danych
Prawie we wszystkich badaniach klinicznych z suplementami czosnku w proszku stosowano dzienną dawkę standaryzowaną na 3,6–7,8 mg allicyny. Wyższe stężenia - powyżej 14,4 mg allicyny (co odpowiada 4 g surowego czosnku) mogą być trudne do tolerowania dla niektórych osób.

czas trwania kuracji

Brak danych
Czas trwania większości badań klinicznych z wykorzystaniem allicyny, w których zaobserwowano pozytywne efekty suplementacji wynosił 6-24 tygodni.

źródła

Alireza Khodavandi, Fahimeh Alizadeh, Nabil S. Harmal, Shiran M. Sidik, Fauziah Othman, Zamberi Sekawi, Mohammad Ali Farboodniay Jahromi, Kee-Peng Ng, Pei Pei Chong, Comparison between efficacy of allicin and fluconazole against Candida albicans in vitro and in a systemic candidiasis mouse model, FEMS Microbiology Letters, Volume 315, Issue 2, February 2011, Pages 87–93,

Statyczna nakladkaWskazanie: Przerost bakteryjny jelita cienkiego (SIBO) i zespół jelita drażliwego (IBS) z przewagą biegunek

badanie potwierdzające skuteczność

typ badania

in vitro

liczba uczestnikow

nie dotyczy

czas trwania badania

nie dotyczy

ikony badan

nie dotyczy

Opis działania

W przeroście bakteryjnym jelita cienkiego (SIBO) wystepuje nadmiar bakterii Escherichia coli, Enterococcus spp., Klebsiella pneumoniae i Proteus mirabilis. Bakterie te produkują wodór.
Ekstrakty z czosnku mają szeroki zakres działania przeciwbakteryjnego zarówno przeciwko Gram-ujemnym (E. coli i K. pneumoniae), jak i Gram-dodatnim bakteriom Staphylococcus.
Inne badanie wykazało, że ekstrakt z czosnku był bardziej skuteczny w ograniczaniu wzrostu opornego S. aureus, którego szczepy wykazują rozwój oporności na wiele dostępnych na rynku leków, takich jak np. penicylina.

działania niepożądane i interakcje

Nie stwierdzono

Dawkowanie | zalecenia

Brak danych
Prawie we wszystkich badaniach klinicznych z suplementami czosnku w proszku stosowano dzienną dawkę standaryzowaną na 3,6–7,8 mg allicyny. Wyższe stężenia - powyżej 14,4 mg allicyny (co odpowiada 4 g surowego czosnku) mogą być trudne do tolerowania dla niektórych osób.

czas trwania kuracji

Brak danych
Czas trwania większości badań klinicznych z wykorzystaniem allicyny, w których zaobserwowano pozytywne efekty suplementacji wynosił 6-24 tygodni.

źródła

Abidullah, M., Jadhav, P., Sujan, S. S., Shrimanikandan, A. G., Reddy, C. R., & Wasan, R. K. (2021). Potential Antibacterial Efficacy of Garlic Extract on Staphylococcus aureus, Escherichia coli, and Klebsiella pneumoniae: An In vitro Study. Journal of pharmacy & bioallied sciences, 13(Suppl 1), S590–S594.
Ephrem Abiy Ejigu: Anti-Bacterial Effect of Garlic (Allium sativum) against Clinical Isolates of Staphylococcus aureus and Escherichia coli from Patients Attending Hawassa Referral Hospital, Ethiopia. Journal of Infectious Diseases and Treatment. Research Article - (2016) Volume 2, Issue 2.

Statyczna nakladkaWskazanie: Przerost bakteryjny jelita cienkiego (SIBO) i zespół jelita drażliwego (IBS) z przewagą zaparć

badanie potwierdzające skuteczność

typ badania

badanie eksperymentalne na zwierzętach

liczba uczestnikow

nie dotyczy

czas trwania badania

nie dotyczy

ikony badan

nie dotyczy

Opis działania

W przeroście bakteryjnym jelita cienkiego (SIBO) z nadmiarem metanu (M-SIBO) oprócz nadmiaru bakterii Escherichia coli, Enterococcus spp., Klebsiella pneumoniae i Proteus mirabilis wystepuje także przerost methanobrevibacter smithii. Jest to organizm jednokomórkowy zwany archeonem i jest odpowiedzialny za metanową formę SIBO. Archeony zużywają wodór, który produkowany jest przez bakterie (Escherichia coli, Enterococcus spp., Klebsiella pneumonia i Proteus mirabilis) np. w jelicie cienkim i produkują w zamian metan, który powoduje zaparcia.
Ekstrakty z czosnku mają szeroki zakres działania przeciwbakteryjnego zarówno przeciwko Gram-ujemnym (E. coli i K. pneumoniae), jak i Gram-dodatnim bakteriom Staphylococcus. Są także skuteczne w zmniejszaniu metanogenezy, co wykazano w badaniu oceniającym stosowanie allicyny w diecie owiec na strawność in vivo, fermentację w żwaczu i zmiany flory bakteryjnej.

działania niepożądane i interakcje

Nie stwierdzono

Dawkowanie | zalecenia

Brak danych
Prawie we wszystkich badaniach klinicznych z suplementami czosnku w proszku stosowano dzienną dawkę standaryzowaną na 3,6–7,8 mg allicyny. Wyższe stężenia - powyżej 14,4 mg allicyny (co odpowiada 4 g surowego czosnku) mogą być trudne do tolerowania dla niektórych osób.

czas trwania kuracji

Brak danych
Czas trwania większości badań klinicznych z wykorzystaniem allicyny, w których zaobserwowano pozytywne efekty suplementacji wynosił 6-24 tygodni.

źródła

Ma T, Chen D, Tu Y, et al. Effect of supplementation of allicin on methanogenesis and ruminal microbial flora in Dorper crossbred ewes. J Anim Sci Biotechnol. 2016;7:1. Published 2016 Jan 15. doi:10.1186/s40104-015-0057-5
Abidullah, M., Jadhav, P., Sujan, S. S., Shrimanikandan, A. G., Reddy, C. R., & Wasan, R. K. (2021). Potential Antibacterial Efficacy of Garlic Extract on Staphylococcus aureus, Escherichia coli, and Klebsiella pneumoniae: An In vitro Study. Journal of pharmacy & bioallied sciences, 13(Suppl 1), S590–S594.

Statyczna nakladkaWskazanie: Obniżenie ciśnienia krwi

badanie potwierdzające skuteczność

typ badania

randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane badanie kliniczne

liczba uczestnikow

62 uczestników

czas trwania badania

12 tygodni

ikony badan

40 mg allicyny dziennie

Opis działania

Po 12 tygodniach w grupie allicyny zaobserwowano istotne spadki IMT tętnicy szyjnej, poziomów homocysteiny w osoczu, cholesterolu całkowitego i triglicerydów. Obniżenie poziomów homocysteiny w osoczu może być przydatne w zapobieganiu powstawaniu i rozwojowi miażdżycy u pacjentów z chorobą wieńcową serca.
Homocysteina (Hcy) jest ważnym i niezależnym czynnikiem ryzyka chorób miażdżycowych, takich jak choroba wieńcowa i choroba niedokrwienna naczyń mózgowych. U pacjentów z miażdżycą tętnic szyjnych wzrost warstwy wewnętrznej i środkowej tętnicy szyjnej (IMT) o 0,1 mm wiąże się z 11% wzrostem ryzyka ostrego zawału serca. Zwiększona grubość IMT jest nieinwazyjnym markerem ogólnoustrojowej miażdżycy.

działania niepożądane i interakcje

Nie stwierdzono

Dawkowanie | zalecenia

Maksymalnie 13 mg allicyny, 3 razy dziennie
Prawie we wszystkich badaniach klinicznych z suplementami czosnku w proszku stosowano dzienną dawkę standaryzowaną na 3,6–7,8 mg allicyny. Wyższe stężenia - powyżej 14,4 mg allicyny (co odpowiada 4 g surowego czosnku) mogą być trudne do tolerowania dla niektórych osób.

czas trwania kuracji

12 tygodni

źródła

Liu, D. S., Wang, S. L., Li, J. M., Liang, E. S., Yan, M. Z., & Gao, W. (2017). Allicin improves carotid artery intima-media thickness in coronary artery disease patients with hyperhomocysteinemia. Experimental and therapeutic medicine, 14(2), 1722–1726.
Lawson, L.D.; Hunsaker, S.M. Allicin Bioavailability and Bioequivalence from Garlic Supplements and Garlic Foods. Nutrients2018, 10, 812.

Statyczna nakladkaWskazanie: Obniżenie ciśnienia krwi

badanie potwierdzające skuteczność

typ badania

randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane badanie kliniczne

liczba uczestnikow

90 uczestników

czas trwania badania

3 miesiące

ikony badan

1600 mg czosnku (brak informacji o standaryzacji)

Opis działania

Suplementacja czosnkiem doprowadziła do znacznego zmniejszenia obwodu talii, rozkurczowego ciśnienia krwi, ciśnienia skurczowego.
W innym (https://www.mdpi.com/2072-6643/14/3/405/htm) randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu klinicznym podawano 250 mg standaryzowanego na obecność allicyny (1,25 mg allicyny) ekstraktu czosnku dziennie lub placebo. Po 6 tygodniach ekstrakt czosnku obniżył rozkurczowe ciśnienie krwi.

działania niepożądane i interakcje

Nie stwierdzono

Dawkowanie | zalecenia

Minimum 1,25 mg allicyny dziennie
Prawie we wszystkich badaniach klinicznych z suplementami czosnku w proszku stosowano dzienną dawkę standaryzowaną na 3,6–7,8 mg allicyny. Wyższe stężenia - powyżej 14,4 mg allicyny (co odpowiada 4 g surowego czosnku) mogą być trudne do tolerowania dla niektórych osób.

czas trwania kuracji

Minimum 6 tygodni

źródła

Steiner, M et al. “A double-blind crossover study in moderately hypercholesterolemic men that compared the effect of aged garlic extract and placebo administration on blood lipids.” The American journal of clinical nutrition vol. 64,6 (1996): 866-70. doi:10.1093/ajcn/64.6.866
Valls RM, Companys J, Calderón-Pérez L, Salamanca P, Pla-Pagà L, Sandoval-Ramírez BA, Bueno A, Puzo J, Crescenti A, Bas JMd, Caimari A, Salamanca A, Espinel AE, Pedret A, Arola L, Solà R. Effects of an Optimized Aged Garlic Extract on Cardiovascular Disease Risk Factors in Moderate Hypercholesterolemic Subjects: A Randomized, Crossover, Double-Blind, Sustainedand Controlled Study. Nutrients. 2022; 14(3):405.
Ashraf, Rizwan et al. “Garlic (Allium sativum) supplementation with standard antidiabetic agent provides better diabetic control in type 2 diabetes patients.” Pakistan journal of pharmaceutical sciences vol. 24,4 (2011): 565-70.
Ashraf R, Aamir K, Shaikh AR, Ahmed T. Effects of garlic on dyslipidemia in patients with type 2 diabetes mellitus. J Ayub Med Coll Abbottabad. 2005;17(3):60-64.
Lawson, L.D.; Hunsaker, S.M. Allicin Bioavailability and Bioequivalence from Garlic Supplements and Garlic Foods. Nutrients2018, 10, 812.

Statyczna nakladkaWskazanie: Obniżenie poziomu cholesterolu we krwi

badanie potwierdzające skuteczność

typ badania

randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane badanie kliniczne

liczba uczestnikow

41 uczestników

czas trwania badania

10 miesięcy

ikony badan

7,2 g czosnku (brak informacji o standaryzacji na allicynę)

Opis działania

W badaniu wykazano zmniejszenie całkowitego cholesterolu w surowicy. Poziom lipoprotein o niskiej gęstości był również obniżony. Ponadto w odpowiedzi na ekstrakt z czosnku wystąpił spadek skurczowego ciśnienia krwi i niewielkie obniżenie rozkurczowego ciśnienia krwi. W badaniu stwierdzono, że suplementacja diety dojrzałym ekstraktem z czosnku ma korzystny wpływ na profil lipidowy i ciśnienie krwi u osób z umiarkowaną hipercholesterolemią.
Inne wysokiej jakości badanie (https://doi.org/10.1080/07315724.2001.10719036) wykazało, że po 12 tygodniach grupa zażywająca czosnek (9,6 mg allicyny) odnotowała znaczne obniżenie całkowitego cholesterolu (−0.36 mmol/L) i cholesterolu LDL (−0.44 mmol/L).

działania niepożądane i interakcje

Nie stwierdzono

Dawkowanie | zalecenia

9,6 mg allicyny
Prawie we wszystkich badaniach klinicznych z suplementami czosnku w proszku stosowano dzienną dawkę standaryzowaną na 3,6–7,8 mg allicyny. Wyższe stężenia - powyżej 14,4 mg allicyny (co odpowiada 4 g surowego czosnku) mogą być trudne do tolerowania dla niektórych osób.

czas trwania kuracji

12 tygodni i dłużej

źródła

Steiner, M et al. “A double-blind crossover study in moderately hypercholesterolemic men that compared the effect of aged garlic extract and placebo administration on blood lipids.” The American journal of clinical nutrition vol. 64,6 (1996): 866-70. doi:10.1093/ajcn/64.6.866
Sangouni A.A. i wsp.: Effects of garlic powder supplementation on metabolic syndrome components, insulin resistance, fatty liver index, and appetite in subjects with metabolic syndrome: A randomized clinical trial.
Kannar, D., Wattanapenpaiboon, N., Savige, G. S., & Wahlqvist, M. L. (2001). Hypocholesterolemic effect of an enteric-coated garlic supplement. Journal of the American College of Nutrition, 20(3), 225–231.
Ashraf R, Aamir K, Shaikh AR, Ahmed T. Effects of garlic on dyslipidemia in patients with type 2 diabetes mellitus. J Ayub Med Coll Abbottabad. 2005;17(3):60-64.
Wang, J., Zhang, X., Lan, H., & Wang, W. (2017). Effect of garlic supplement in the management of type 2 diabetes mellitus (T2DM): a meta-analysis of randomized controlled trials. Food & nutrition research, 61(1), 1377571.
Lawson, L.D.; Hunsaker, S.M. Allicin Bioavailability and Bioequivalence from Garlic Supplements and Garlic Foods. Nutrients2018, 10, 812.

Statyczna nakladkaWskazanie: Zmniejszanie stanu zapalnego w niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby

badanie potwierdzające skuteczność

typ badania

randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane badanie kliniczne

liczba uczestnikow

98 uczestników

czas trwania badania

15 tygodni

ikony badan

12 mg allicyny dwa razy dziennie

Opis działania

Odsetek obniżonego hs-CRP (reaktywnego białka) był znacznie wyższy w grupie interwencyjnej w porównaniu z grupą kontrolną. Badanie hs-CRPsłuży do oceny ryzyka chorób układu krążenia o podłożu miażdżycowym: ostrego zespołu wieńcowego i stabilnej choroby wieńcowej oraz diagnostyki infekcji, uszkodzeń tkanek, zapaleń i chorób pokrewnych. Suplementacja czosnkiem może być bezpiecznym i potencjalnie wspomagającym leczeniem w celu obniżenia ciśnienia krwi i ryzyka zaburzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z NAFLD.

W innym badaniu (https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl-32312333) wykazano, że stłuszczenie wątroby było znacznie zmniejszone w grupie leczonej czosnkiem (6 mg allicyny) w porównaniu z grupą kontrolną. Ponadto zaobserwowano istotny spadek stężenia transaminazy alaninowej w surowicy, transaminazy asparaginianowej, Î3-glutamylotransferazy oraz cholesterolu całkowitego, TAG, cholesterol HDL i cholesterolu LDL w grupie leczonej w porównaniu z grupą kontrolną.

działania niepożądane i interakcje

Nie stwierdzono

Dawkowanie | zalecenia

3-6 mg allicyny, 2 razy dziennie
Prawie we wszystkich badaniach klinicznych z suplementami czosnku w proszku stosowano dzienną dawkę standaryzowaną na 3,6–7,8 mg allicyny. Wyższe stężenia - powyżej 14,4 mg allicyny (co odpowiada 4 g surowego czosnku) mogą być trudne do tolerowania dla niektórych osób.

czas trwania kuracji

15 tygodni

źródła

Sangouni, A., Mohammad Hosseini Azar, M., & Alizadeh, M. (2020). Effect of garlic powder supplementation on hepatic steatosis, liver enzymes and lipid profile in patients with non-alcoholic fatty liver disease: A double-blind randomised controlled clinical trial. British Journal of Nutrition, 124(4), 450-456. doi:10.1017/S0007114520001403
Lawson, L.D.; Hunsaker, S.M. Allicin Bioavailability and Bioequivalence from Garlic Supplements and Garlic Foods. Nutrients2018, 10, 812.

Statyczna nakladkaWskazanie: Zmniejszenie poziomu cukru we krwi

badanie potwierdzające skuteczność

typ badania

randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane badanie kliniczne

liczba uczestnikow

60 uczestników

czas trwania badania

24 tygodnie

ikony badan

5,4 mg allicyny 3 razy dziennie (metformina 500 mg 2 razy dziennie)

Opis działania

Badanie wykazało znaczne zmniejszenie poziomu cukru we krwi na czczo w tygodniu 24., znaczny spadek średniego cholesterolu całkowitego (6,2 mg/dl), LDL-C (-3 mg/dl), trójglicerydów (-5,2 mg/dl), podczas gdy cholesterol HDL był istotnie podwyższony (2,36 mg) w porównaniu z grupą leczoną tylko metforminą. Wykazano, że połączenie czosnku z typowym lekiem przeciwcukrzycowym, oprócz działania przeciwhiperlipidemicznego, poprawia kontrolę glikemii. Czosnek może być zatem dobrym dodatkiem w leczeniu pacjentów z cukrzycą i hiperlipidemią.

Analiza randomizowanych badań klinicznych (9 badań / 768 osób) dotyczących wpływu czosnku w leczeniu cukrzycy typu 2 wykazała znaczące obniżenie poziomu glukozy we krwi na czczo w już w ciagu ciągu 1-2 tygodni. Przy czym dalsze obniżenie występowało w trakcie trwania kuracji. Stwierdzono również znacząco obniżoną fruktozaminę i hemoglobinę glikowaną. Dodatkowo nastąpiła znaczna poprawa poziomu całkowitego cholesterolu we krwi, lipoprotein o wysokiej gęstości i spadek lipoproteiny o niskiej gęstości. Aktualne dane potwierdzają, że suplement czosnku odgrywa pozytywną i trwałą rolę w regulacji poziomu glukozy we krwi, cholesterolu całkowitego i lipoprotein o wysokiej/niskiej gęstości w leczeniu cukrzycy typu 2.

działania niepożądane i interakcje

Nie stwierdzono

Dawkowanie | zalecenia

5,4 – 9,6 mg allicyny, 2 – 3 razy dziennie
Prawie we wszystkich badaniach klinicznych z suplementami czosnku w proszku stosowano dzienną dawkę standaryzowaną na 3,6–7,8 mg allicyny. Wyższe stężenia - powyżej 14,4 mg allicyny (co odpowiada 4 g surowego czosnku) mogą być trudne do tolerowania dla niektórych osób.

czas trwania kuracji

12 – 24 tygodni

źródła

Ashraf R, Khan RA, Ashraf I. Garlic (Allium sativum) supplementation with standard antidiabetic agent provides better diabetic control in type 2 diabetes patients. Pak J Pharm Sci. 2011;24(4):565-570.
Sangouni A.A. i wsp.: Effects of garlic powder supplementation on metabolic syndrome components, insulin resistance, fatty liver index, and appetite in subjects with metabolic syndrome: A randomized clinical trial.
Kannar, D., Wattanapenpaiboon, N., Savige, G. S., & Wahlqvist, M. L. (2001). Hypocholesterolemic effect of an enteric-coated garlic supplement. Journal of the American College of Nutrition, 20(3), 225–231. https://doi.org/10.1080/07315724.2001.10719036
Ashraf R, Aamir K, Shaikh AR, Ahmed T. Effects of garlic on dyslipidemia in patients with type 2 diabetes mellitus. J Ayub Med Coll Abbottabad. 2005;17(3):60-64.
Wang, J., Zhang, X., Lan, H., & Wang, W. (2017). Effect of garlic supplement in the management of type 2 diabetes mellitus (T2DM): a meta-analysis of randomized controlled trials. Food & nutrition research, 61(1), 1377571. https://doi.org/10.1080/16546628.2017.1377571
Lawson, L.D.; Hunsaker, S.M. Allicin Bioavailability and Bioequivalence from Garlic Supplements and Garlic Foods. Nutrients2018, 10, 812.