Berberyna w chorobach układu pokarmowego

HT berberyna blog
Statyczna nakladka

Nazwa i substancja aktywna: Berberyna

Wskazanie: Przerost grzybów Candida w organizmie

badanie potwierdzające skuteczność

typ badania

in vitro

liczba uczestnikow

nie dotyczy

czas trwania badania

nie dotyczy

ikony badan

nie dotyczy

Opis działania

Zastosowano metodę referencyjną do badania wrażliwości drożdży na leki przeciwgrzybicze w rozcieńczeniu bulionowym, MIC pięciu standardowych szczepów obejmujących Candida albicans (ATCC 10231, ATCC 90028), Candida krusei (ATCC 6258), Candida glabrata (ATCC 90030) , Candida dubliniensis (MYA 646) oraz sześć izolatów klinicznych.
Berberyna wykazywała znaczącą aktywność przeciwgrzybiczą u Candida spp. Wyniki stanowią przydatne odniesienie dla wielu infekcji Candida i infekcji związanych z lekoopornością.

działania niepożądane i interakcje

Nie dotyczy
Berberyna może wchodzić w interakcje z lekami zawierającymi substancje takie jak: cyklosporyna, dekstrometorfan, losartan, midazolam, pentobarbital, takrolimus, metformina, z lekami przeciwzakrzepowymi, przeciwcukrzycowymi, na nadciśnienie, antydepresantami.
Berberyna może zwiększać aktywność metforminy w organizmie. Może to nasilić jej działanie i skutki uboczne. Ta interakcja wydaje się mieć miejsce, gdy berberyna jest przyjmowana około 2 godziny przed metforminą. Jednoczesne przyjmowanie berberyny i metforminy nie zwiększa ilości metforminy w organizmie.

Dawkowanie | zalecenia

Nie dotyczy
W przypadku cukrzycy typu 2 i/lub stanu przedcukrzycowego oraz podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi - 250 mg 2 razy dziennie lub 500 mg raz dziennie.

czas trwania kuracji

Nie dotyczy
W przypadku podwyższonego poziomie cukru we krwi 3 miesiące

źródła

Xie Y, Liu X, Zhou P. In vitro Antifungal Effects of Berberine Against Candida spp. In Planktonic and Biofilm Conditions. Drug Des Devel Ther. 2020;14:87-101. Published 2020 Jan 9. doi:10.2147/DDDT.S230857
Yong J, Zu R, Huang X, Ge Y, Li Y. Synergistic Effect of Berberine Hydrochloride and Fluconazole Against Candida albicans Resistant Isolates. Front Microbiol. 2020;11:1498. Published 2020 Jul 2. doi:10.3389/fmicb.2020.01498

Olleik H, Yacoub T, Hoffer L, et al. Synthesis and Evaluation of the Antibacterial Activities of 13-Substituted Berberine Derivatives. Antibiotics (Basel). 2020;9(7):381. Published 2020 Jul 6. doi:10.3390/antibiotics9070381

Statyczna nakladkaWskazanie: Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby

badanie potwierdzające skuteczność

typ badania

randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane badanie kliniczne

liczba uczestnikow

100 uczestników

czas trwania badania

18 tygodni

ikony badan

1000 mg, 2 x dziennie

Opis działania

Pacjenci mieli znacznie większe zmniejszenie zawartości tłuszczu w wątrobie niż osoby otrzymujące placebo. Doświadczyli również znaczącej poprawy kontroli glikemii, a także redukcji enzymów związanych z wątrobą i znacznej utraty masy ciała.

działania niepożądane i interakcje

Najczęściej zgłaszanymi zdarzeniami niepożądanymi były biegunka i dyskomfort w jamie brzusznej. Niektórzy pacjenci zgłaszali objawy refluksu żołądkowo-jelitowego lub nudności.

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby jest związana z insulinoopornością i rozwojem cukrzycy typu 2. Berberyna wykazuje także pozytywne działanie na wskaźniki glukozy i insuliny w cukrzycy typu 2.

Berberyna może wchodzić w interakcje z lekami zawierającymi substancje takie jak: cyklosporyna, dekstrometorfan, losartan, midazolam, pentobarbital, takrolimus, metformina, z lekami przeciwzakrzepowymi, przeciwcukrzycowymi, na nadciśnienie, antydepresantami.
Berberyna może zwiększać aktywność metforminy w organizmie. Może to nasilić jej działanie i skutki uboczne. Ta interakcja wydaje się mieć miejsce, gdy berberyna jest przyjmowana około 2 godziny przed metforminą. Jednoczesne przyjmowanie berberyny i metforminy nie zwiększa ilości metforminy w organizmie.

Dawkowanie | zalecenia

500 mg 2 razy dziennie. W przypadku działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego można zmniejszyć dawkę do 500 mg na dzień.

czas trwania kuracji

Minimum 5 miesięcy

źródła

Harrison SA, Gunn N, Neff GW, et al. A phase 2, proof of concept, randomised controlled trial of berberine ursodeoxycholate in patients with presumed non-alcoholic steatohepatitis and type 2 diabetes. Nat Commun. 2021;12(1):5503. Published 2021 Sep 17. doi:10.1038/s41467-021-25701-5
Yin J, Xing H, Ye J. Efficacy of berberine in patients with type 2 diabetes mellitus. Metabolism. 2008;57(5):712-717. doi:10.1016/j.metabol.2008.01.013
Chen, Yanfeng et al. “Berberine improves glucose homeostasis in streptozotocin-induced diabetic rats in association with multiple factors of insulin resistance.” ISRN endocrinology vol. 2011 (2011): 519371. doi:10.5402/2011/519371
Neag MA, Mocan A, Echeverría J, et al. Berberine: Botanical Occurrence, Traditional Uses, Extraction Methods, and Relevance in Cardiovascular, Metabolic, Hepatic, and Renal Disorders. Front Pharmacol. 2018;9:557. Published 2018 Aug 21. doi:10.3389/fphar.2018.00557
Kong WJ, Wei J, Zuo ZY, Wang YM, Song DQ, You XF, Zhao LX, Pan HN, Jiang JD. Combination of simvastatin with berberine improves the lipid-lowering efficacy. Metabolism. 2008 Aug;57(8):1029-37. doi: 10.1016/j.metabol.2008.01.037. PMID: 18640378.
Chang X, Wang Z, Zhang J, et al. Lipid profiling of the therapeutic effects of berberine in patients with nonalcoholic fatty liver disease. J Transl Med. 2016;14:266. Published 2016 Sep 15. doi:10.1186/s12967-016-0982-x

Statyczna nakladka


Wskazanie: Podwyższony poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi

badanie potwierdzające skuteczność

typ badania

randomizowane badanie kliniczne

liczba uczestnikow

84 uczestników

czas trwania badania

3 miesiące

ikony badan

500 mg, 3 x dziennie

Opis działania

Berberyna korzystnie wpływa na profil lipidowy u pacjentów z cukrzycą typu 2.
Trójglicerydy i całkowity cholesterol spadły o 0,24 mmol/L i 0,57 mmol/L przy leczeniu berberyną.

działania niepożądane i interakcje

Podczas badania 34,5% pacjentów cierpiało z powodu przejściowych działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego – byli to pacjenci terapii skojarzeniowej (berberyna i metformina). Żaden z pacjentów nie cierpiał na poważne niepożądane zdarzenia żołądkowo-jelitowe, gdy stosowano samą berberynę.

W ciągu 13 tygodni leczenia berberyną nie zaobserwowano istotnych zmian ALT, γ-GT i kreatyniny w osoczu. U żadnego z pacjentów nie obserwowano wyraźnego (ponad 50%) podwyższonego poziomu enzymów wątrobowych lub kreatyniny.

Berberyna może wchodzić w interakcje z lekami zawierającymi substancje takie jak: cyklosporyna, dekstrometorfan, losartan, midazolam, pentobarbital, takrolimus, metformina, z lekami przeciwzakrzepowymi, przeciwcukrzycowymi, na nadciśnienie, antydepresantami.
Berberyna może zwiększać aktywność metforminy w organizmie. Może to nasilić jej działanie i skutki uboczne. Ta interakcja wydaje się mieć miejsce, gdy berberyna jest przyjmowana około 2 godziny przed metforminą. Jednoczesne przyjmowanie berberyny i metforminy nie zwiększa ilości metforminy w organizmie.

Dawkowanie | zalecenia

500 mg 1 raz dziennie lub 2 x 250 mg 2 razy dziennie. W przypadku działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego można zmniejszyć dawkę do 300 mg dziennie, ale skuteczność będzie niższa.

Inne wysokiej jakości badanie (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34923903/) wskazuje, że połączenie berberyny i B. breve może wywierać synergistyczny efekt hipolipidemiczny, działając jako pochłaniacz lipidów w jelitach, aby osiągnąć lepszą kontrolę lipidemii i ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w cukrzycy typu 2.

czas trwania kuracji

Minimum 3 miesiące.

źródła

Yin J, Xing H, Ye J. Efficacy of berberine in patients with type 2 diabetes mellitus. Metabolism. 2008;57(5):712-717. doi:10.1016/j.metabol.2008.01.013
Chen Y, Wang Y, Zhang J, Sun C, Lopez A. Berberine improves glucose homeostasis in streptozotocin-induced diabetic rats in association with multiple factors of insulin resistance. ISRN Endocrinol. 2011;2011:519371. doi:10.5402/2011/519371
Neag MA, Mocan A, Echeverría J, et al. Berberine: Botanical Occurrence, Traditional Uses, Extraction Methods, and Relevance in Cardiovascular, Metabolic, Hepatic, and Renal Disorders. Front Pharmacol. 2018;9:557. Published 2018 Aug 21. doi:10.3389/fphar.2018.00557

Statyczna nakladka

Wskazanie: Cukrzyca typu 2 i/lub podwyższony poziom cukru we krwi

badanie potwierdzające skuteczność

typ badania

randomizowane badanie kliniczne

liczba uczestnikow

84 uczestników

czas trwania badania

3 miesiące

ikony badan

500 mg, 3 x dziennie

Opis działania

Wpływ berberyny na HbA1c, był porównywalny z działaniem metforminy, jednego z najczęściej stosowanych leków hipoglikemizujących.
Grupa leczona tylko berberyną:
Znaczący spadek stężenia HbA1c z 9,5% do 7,5%, stężenia glukozy we krwi na czczo z 10,6 mmol/l do 6,9 mmol/l, stężenia glukozy we krwi poposiłkowej z 19,8 do 11,1 mmol/l.
Grupa leczona berberyną i metforminą:
HbA1c spadła z 8,1% do 7,3%. Poziom insuliny w osoczu na czczo i HOMA-IR zmniejszyły się odpowiednio o 28,1% i 44,7%.

działania niepożądane i interakcje

Podczas badania 34,5% pacjentów cierpiało z powodu przejściowych działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego – byli to pacjenci terapii skojarzeniowej. Żaden z pacjentów nie cierpiał na poważne niepożądane zdarzenia żołądkowo-jelitowe, gdy stosowano samą berberynę.
W ciągu 13 tygodni leczenia berberyną nie zaobserwowano istotnych zmian ALT, γ-GT i kreatyniny w osoczu. U żadnego z pacjentów nie obserwowano wyraźnego (ponad 50%) podwyższonego poziomu enzymów wątrobowych lub kreatyniny.

Berberyna może wchodzić w interakcje z lekami zawierającymi substancje takie jak: cyklosporyna, dekstrometorfan, losartan, midazolam, pentobarbital, takrolimus, metformina, z lekami przeciwzakrzepowymi, przeciwcukrzycowymi, na nadciśnienie, antydepresantami.
Berberyna może zwiększać aktywność metforminy w organizmie. Może to nasilić jej działanie i skutki uboczne. Ta interakcja wydaje się mieć miejsce, gdy berberyna jest przyjmowana około 2 godziny przed metforminą. Jednoczesne przyjmowanie berberyny i metforminy nie zwiększa ilości metforminy w organizmie.

Dawkowanie | zalecenia

250 mg 2 razy dziennie lub 500 mg raz dziennie. W przypadku działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego można zmniejszyć dawkę do 300 mg dziennie, ale skuteczność będzie niższa.

Inne wysokiej jakości badanie (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8351344/ ) wskazuje na poprawę jakości flory bakteryjnej jelit przy równoczesnym stosowaniu berberyny i B. adolescentis (2 × 108 CFU dziennie).

czas trwania kuracji

Minimum 3 miesiące.

źródła

Yin J, Gao Z, Liu D, Liu Z, Ye J. Berberine improves glucose metabolism through induction of glycolysis. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2008;294(1):E148-E156. doi:10.1152/ajpendo.00211.2007
Yin J, Xing H, Ye J. Efficacy of berberine in patients with type 2 diabetes mellitus. Metabolism. 2008;57(5):712-717. doi:10.1016/j.metabol.2008.01.013
hab M. Al-masri, Mohammad K. Mohammad & Mutasem O. Tahaa (2009) Inhibition of dipeptidyl peptidase IV (DPP IV) is one of the mechanisms explaining the hypoglycemic effect of berberine, Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 24:5, 1061-1066, DOI: 10.1080/14756360802610761
Chen, Yanfeng et al. “Berberine improves glucose homeostasis in streptozotocin-induced diabetic rats in association with multiple factors of insulin resistance.” ISRN endocrinology vol. 2011 (2011): 519371. doi:10.5402/2011/519371
Neag, Maria A et al. “Berberine: Botanical Occurrence, Traditional Uses, Extraction Methods, and Relevance in Cardiovascular, Metabolic, Hepatic, and Renal Disorders.” Frontiers in pharmacology vol. 9 557. 21 Aug. 2018, doi:10.3389/fphar.2018.00557
Wang H, Zhu C, Ying Y, Luo L, Huang D, Luo Z. Metformin and berberine, two versatile drugs in treatment of common metabolic diseases. Oncotarget. 2017;9(11):10135-10146. Published 2017 Sep 11. doi:10.18632/oncotarget.20807
Ming, Jie et al. “Effectiveness and safety of Bifidobacterium and berberine in human hyperglycemia and their regulatory effect on the gut microbiota: a multi-center, double-blind, randomized, parallel-controlled study.” Genome medicine vol. 13,1 125. 9 Aug. 2021, doi:10.1186/s13073-021-00942-7

Statyczna nakladkaWskazanie: Zespół jelita drażliwego z zaburzeniami ze strony pokarmowego objawiającymi się biegunką.

badanie potwierdzające skuteczność

typ badania

randomizowane kontrolowane badanie kliniczne

liczba uczestnikow

180 uczestników

czas trwania badania

2 miesiące do 1 roku

ikony badan

500 mg, 2 x dziennie

Opis działania

Berberyna ma wpływ na zmniejszenie stanu zapalnego, hamowanie motoryki przewodu pokarmowego, łagodzi zaburzenia czynności przewodu pokarmowego oraz zmniejsza wydzielanie jelitowe i wysięk. Berberyna może rozluźniać mięśnie gładkie jelit i wydłużać czas przebywania treści jelitowej do pełnego strawienia i wchłaniają treść jelitową w celu leczenia biegunki czynnościowej.

działania niepożądane i interakcje

Nie stwierdzono
Berberyna może wchodzić w interakcje z lekami zawierającymi substancje takie jak: cyklosporyna, dekstrometorfan, losartan, midazolam, pentobarbital, takrolimus, metformina, z lekami przeciwzakrzepowymi, przeciwcukrzycowymi, na nadciśnienie, antydepresantami.
Berberyna może zwiększać aktywność metforminy w organizmie. Może to nasilić jej działanie i skutki uboczne. Ta interakcja wydaje się mieć miejsce, gdy berberyna jest przyjmowana około 2 godziny przed metforminą. Jednoczesne przyjmowanie berberyny i metforminy nie zwiększa ilości metforminy w organizmie.

Dawkowanie | zalecenia

250 mg 2 x dziennie, maksymalnie 500 mg dziennie
W porównaniu z grupami kontrolnymi stosowanie berberyny w połączeniu z Bifidobacterium lactobacillus zwiększyło odsetek wyleczeń klinicznych biegunki.

czas trwania kuracji

2 miesiące do 1 roku.
W przypadku podwyższonego poziomie cukru we krwi minimum 3 miesiące

źródła

Summary of primary outcomes of randomized controlled trials on berberine for diarrhea.

S Li L, Cui H, Li T, et al. Synergistic Effect of Berberine-Based Chinese Medicine Assembled Nanostructures on Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome In Vivo. Front Pharmacol. 2020;11:1210. Published 2020 Aug 31. doi:10.3389/fphar.2020.01210
Di Pierro F, Bertuccioli A, Giuberti R, Saponara M, Ivaldi L. Role of a berberine-based nutritional supplement in reducing diarrhea in subjects with functional gastrointestinal disorders. Minerva Gastroenterol Dietol. 2020 Mar;66(1):29-34. doi: 10.23736/S1121-421X.19.02649-7. PMID: 32283882.
Lu Y, Huang J, Zhang Y, et al. Therapeutic Effects of Berberine Hydrochloride on Stress-Induced Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome Rats by Inhibiting Neurotransmission in Colonic Smooth Muscle. Front Pharmacol. 2021;12:596686. Published 2021 Sep 14. doi:10.3389/fphar.2021.596686

Statyczna nakladkaWskazanie: Dysbioza jelit z zaburzeniami ze strony pokarmowego objawiającymi się biegunką

badanie potwierdzające skuteczność

typ badania

randomizowane kontrolowane badania kliniczne

liczba uczestnikow

99 uczestników

czas trwania badania

21 dni

ikony badan

200 mg, 3 razy dziennie

Opis działania

Badania farmakologiczne wykazały, że berberyna ma zalety w leczeniu bakteryjnych infekcji jelitowych. Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae i Proteus mirabilis (występujące w SIBO wodorowym) mogą być stłumione przez berberynę. Berberyna ma znaczący wpływ na biegunkę zakaźną lub niezakaźną, wydzielniczą lub wysiękową. W praktyce klinicznej berberyna jest czasami łączona z lekami takimi jak: montmorylonit, antybiotyki, probiotyki, witamina B czy anizodamina.

działania niepożądane i interakcje

Nie stwierdzono

Berberyna może wchodzić w interakcje z lekami zawierającymi substancje takie jak: cyklosporyna, dekstrometorfan, losartan, midazolam, pentobarbital, takrolimus, metformina, z lekami przeciwzakrzepowymi, przeciwcukrzycowymi, na nadciśnienie, antydepresantami.
Berberyna może zwiększać aktywność metforminy w organizmie. Może to nasilić jej działanie i skutki uboczne. Ta interakcja wydaje się mieć miejsce, gdy berberyna jest przyjmowana około 2 godziny przed metforminą. Jednoczesne przyjmowanie berberyny i metforminy nie zwiększa ilości metforminy w organizmie.

Dawkowanie | zalecenia

250 mg, 2 razy dziennie, maksymalnie 500 mg dziennie.

W porównaniu z grupami kontrolnymi stosowanie berberyny w połączeniu z Bifidobacterium lactobacillus zwiększyło odsetek wyleczeń klinicznych biegunki.

czas trwania kuracji

Minimum 21 dni.
W przypadku podwyższonego poziomie cukru we krwi 3 miesiące

źródła

China Medical Information Platform. Berberine Hydrochloride [EB/OL]
Summary of primary outcomes of randomized controlled trials on berberine for diarrhea.
Yu M, Jin X, Liang C, et al. Berberine for diarrhea in children and adults: a systematic review and meta-analysis. Therap Adv Gastroenterol. 2020;13:1756284820961299. Published 2020 Oct 23. doi:10.1177/1756284820961299
Olleik H, Yacoub T, Hoffer L, et al. Synthesis and Evaluation of the Antibacterial Activities of 13-Substituted Berberine Derivatives. Antibiotics (Basel). 2020;9(7):381. Published 2020 Jul 6. doi:10.3390/antibiotics9070381

Statyczna nakladka


Wskazanie: Zaburzenia ze strony pokarmowego objawiające się ostrą biegunką.

badanie potwierdzające skuteczność

typ badania

randomizowane badanie kontrolowane

liczba uczestnikow

165 uczestników

czas trwania badania

brak danych

ikony badan

400 mg, raz dziennie

Opis działania

Średnie objętości stolca u osób leczonych berberyną były znacznie mniejsze niż w grupie kontrolnej podczas trzech kolejnych 8-godzinnych okresów po leczeniu. W 24 godziny po leczeniu, znacznie więcej pacjentów, którzy byli leczeni berberyną i miało biegunkę, przestało mieć biegunkę w porównaniu z grupą kontrolną.
W porównaniu z samymi antybiotykami berberyna z antybiotykami wykazywała lepsze wyniki zarówno u dorosłych, jak i ogólnie u dzieci, zwłaszcza przy podawaniu przez 7 dni lub 3 dni w ostrej zakaźnej biegunce u dzieci. W porównaniu z grupami kontrolnymi, stosowanie samej berberyny lub w połączeniu z montmorylonitem, probiotykami i witaminą B zwiększyło kliniczny wskaźnik wyleczenia biegunki. Stosowanie samej berberyny lub berberyny w połączeniu z montmorylonitem skróciło czas hospitalizacji. Stosowanie berberyny miało znacznie lepsze wskaźniki laboratoryjne (izoenzym, czynniki zapalne, enzym mięśnia sercowego i cechę kału) i mniej objawów ogólnoustrojowych niż grupy bez berberyny.

działania niepożądane i interakcje

Nie stwierdzono
Przy przedłużającej się ostrej biegunce, której objawy nie ustępują w ciągu 3 dni skonsultuj się z lekarzem.
Berberyna może wchodzić w interakcje z lekami zawierającymi substancje takie jak: cyklosporyna, dekstrometorfan, losartan, midazolam, pentobarbital, takrolimus, metformina, z lekami przeciwzakrzepowymi, przeciwcukrzycowymi, na nadciśnienie, antydepresantami.
Berberyna może zwiększać aktywność metforminy w organizmie. Może to nasilić jej działanie i skutki uboczne. Ta interakcja wydaje się mieć miejsce, gdy berberyna jest przyjmowana około 2 godziny przed metforminą. Jednoczesne przyjmowanie berberyny i metforminy nie zwiększa ilości metforminy w organizmie.

Dawkowanie | zalecenia

Dla dorosłych 400 mg raz dziennie

Dla dzieci dawka jest oparta na wadze i wieku pacjenta:

1–3 lat / 10–15 kg dawka: 0.05–0.1 g
4–6 lat / 16–21 kg dawka: 0.1–0.15 g
7–9 lat / 22–27 kg dawka: 0.15–0.2 g
10–12 lat / 28–32 kg dawka: 0.2–0.25 g

W porównaniu z grupami kontrolnymi stosowanie berberyny w połączeniu z Bifidobacterium lactobacillus zwiększyło odsetek wyleczeń klinicznych biegunki.

czas trwania kuracji

3 do 7 dni. Zaprzestać stosowania lub zmniejszyć dawkę po ustąpieniu objawów.

źródła

Rabbani GH, Butler T, Knight J, Sanyal SC, Alam K. Randomized controlled trial of berberine sulfate therapy for diarrhea due to enterotoxigenic Escherichia coli and Vibrio cholerae. J Infect Dis. 1987 May;155(5):979-84. doi: 10.1093/infdis/155.5.979. PMID: 3549923. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3549923/
China Medical Information Platform. Berberine Hydrochloride [EB/OL]