Kurkuma – na cukrzycę i nie tylko

HT kurkuma blog
Statyczna nakladka

Nazwa i substancja aktywna: Kurkumina

Wskazanie: Zapobieganie rozwojowi cukrzycy typu 2

badanie potwierdzające skuteczność

typ badania

randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane badanie kliniczne

liczba uczestnikow

240 uczestników

czas trwania badania

9 miesięcy

ikony badan

1500 mg kurkuminoidów, 2 razy dziennie

Opis działania

Ekstrakt z kurkuminy skutecznie zmniejszył liczbę osób w stanie przedcukrzycowym, które rozwinęły się w kierunku cukrzycy typu 2, a także poprawiły funkcje komórek β. Po 9 miesiącach leczenia u 16,4% pacjentów z grupy placebo zdiagnozowano cukrzycę typu 2, podczas gdy w grupie leczonej kurkuminą u żadnego nie zdiagnozowano cukrzycy typu 2. Ponadto, grupa leczona kurkuminą wykazała lepszą ogólną funkcję komórek β, z wyższą HOMA-β (61,58 vs 48,72) i niższym C-peptydem (1,7 vs 2,17). Grupa leczona kurkuminą wykazała niższy poziom HOMA-IR (3,22 vs 4,04) i wyższy adiponektyny (22,46 vs 18,45) w porównaniu z grupą placebo.

działania niepożądane i interakcje

Nie znaleziono znaczących różnic w średnich AST, ALT, kreatyninie i BMD między grupą leczoną kurkuminą a grupą otrzymującą placebo.
Kilku badanych z grupy leczonej kurkuminą zgłosiło niewielkie objawy, takie jak swędzenie (jeden pacjent), zaparcia (dwóch badanych) i zawroty głowy (jeden badany). Żaden w grupie leczonej kurkuminą nie wykazywał objawów hipoglikemii. Na ostatniej wizycie kontrolnej (9 miesięcy po interwencji) zauważono nieznaczną redukcję średniej masy ciała w grupie osób leczonych kurkuminą. Nie zaobserwowano takich redukcji w grupie leczonej placebo.

Na podstawie dostępnych danych, stosowanie kurkuminy jest przeciwwskazane u osób z chorobami wątroby, takimi jak marskość, kamica żółciowa, niedrożność pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, ostra kolka żółciowa i żółtaczka zaporowa. Alkoholizm lub jednoczesne spożywanie alkoholu jest również przeciwwskazaniem do kurkuminy. Ponadto kurkumina nie jest zalecana osobom przyjmującym leki rozrzedzające krew, rezerpinę lub niesteroidowe leki przeciwzapalne, ponieważ może wchodzić w interakcje z tymi lekami. Istnieją pewne dowody na interakcje kurkuminy z lekami przeciwpłytkowymi, kamptotecyną, mechloretaminą, doksorubicyną, cyklofosfamidem, celiprololem, midazolamem i takrolimusem.

Dawkowanie | zalecenia

750 mg kurkumoidów, 2 razy dziennie.

Inne wysokiej jakości badanie (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6347796/) wykazało, że już dawka 200 mg kurkumoidów poprawia wrażliwość na insulinę.
W badaniu z kurkuminą i olejem rybim (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6347796/) wykazano, że Suplementacja FO w znacznym stopniu poprawiła wskaźnik omega-3 uczestników, co sugeruje korzystny wynik metaboliczny. Poprawa wskaźnika omega-3 (suma EPA i DHA w erytrocytach) wiąże się ze wzrostem IS i mniejszą zachorowalnością na cukrzycę.

czas trwania kuracji

Minimum 9 miesięcy

źródła

Aggarwal BB, Harikumar KB. Potential therapeutic effects of curcumin, the anti-inflammatory agent, against neurodegenerative, cardiovascular, pulmonary, metabolic, autoimmune and neoplastic diseases. Int J Biochem Cell Biol. 2009;41(1):40-59. doi:10.1016/j.biocel.2008.06.010
Chuengsamarn S, Rattanamongkolgul S, Luechapudiporn R, Phisalaphong C, Jirawatnotai S. Curcumin extract for prevention of type 2 diabetes. Diabetes Care. 2012;35(11):2121-2127. doi:10.2337/dc12-0116
Thota RN, Acharya SH, Garg ML. Curcumin and/or omega-3 polyunsaturated fatty acids supplementation reduces insulin resistance and blood lipids in individuals with high risk of type 2 diabetes: a randomised controlled trial. Lipids Health Dis. 2019;18(1):31. Published 2019 Jan 26. doi:10.1186/s12944-019-0967-x

Statyczna nakladkaWskazanie: Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby

badanie potwierdzające skuteczność

typ badania

randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane badanie kliniczne

liczba uczestnikow

102 uczestników

czas trwania badania

8 tygodni

ikony badan

200 mg kurkuminoidów

Opis działania

Suplementacja kurkuminą wiązała się z obniżeniem poziomu cholesterolu całkowitego, lipoprotein o niskiej gęstości, trójglicerydów, oraz kwasu moczowego, podczas gdy poziomy cholesterolu lipoprotein o dużej gęstości i parametry kontroli glukozy pozostały niezmienione.

Poziom cholesterolu lipoprotein o dużej gęstości (HDL-C) wzrósł znacząco w grupie kurkuminy w porównaniu z grupą placebo. Poziom adiponektyny w surowicy znacząco wzrósł, a poziom leptyny w surowicy znacząco spadł wraz ze spadkiem stosunku leptyna:adiponektyna w grupie kurkuminy w porównaniu z grupą placebo po 8 tygodniach interwencji.
Adiponektyna, adipokina pochodząca z tkanki tłuszczowej, poprawia metabolizm glukozy i lipidów oraz zapobiega miażdżycy.

Inne wysokiej jakści badanie (https://www.jgld.ro/jgld/index.php/jgld/article/view/179/119 ) pokazuje także, że kurkumina (45 mg kurkuminoidów) skutecznie poprawiła poziom leptyny i adiponektyny. W badaniu sugerowano, że skuteczność kurkuminy wzrośnie przy długotrwałym stosowaniu wyższych dawek tej substancji.

Badania sugerują także, że podawanie kurkuminy i piperyny wykazywało niższe stężenia fosfatazy alkalicznej (-16,2 ± 22,8 w porównaniu z -6,0 ± 22,5 mg/dl) i nasilenie niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby w porównaniu z grupą placebo

działania niepożądane i interakcje

Nie stwierdzono

Na podstawie dostępnych danych, stosowanie kurkuminy jest przeciwwskazane u osób z chorobami wątroby, takimi jak marskość, kamica żółciowa, niedrożność pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, ostra kolka żółciowa i żółtaczka zaporowa. Alkoholizm lub jednoczesne spożywanie alkoholu jest również przeciwwskazaniem do kurkuminy. Ponadto kurkumina nie jest zalecana osobom przyjmującym leki rozrzedzające krew, rezerpinę lub niesteroidowe leki przeciwzapalne, ponieważ może wchodzić w interakcje z tymi lekami. Istnieją pewne dowody na interakcje kurkuminy z lekami przeciwpłytkowymi, kamptotecyną, mechloretaminą, doksorubicyną, cyklofosfamidem, celiprololem, midazolamem i takrolimusem.

Dawkowanie | zalecenia

200 mg kurkuminoidów dziennie.
Zwiększona dawka kurkuminoidów (nawet do 750 mg dziennie) jest zalecana przypadku cukrzycy typu 2 lub stanu przedcukrzycowego (podwyższony poziom cukru we krwi).

Przegląd systematyczny randomizowanych badań kontrolowanych sugerował, że wysokie dawki suplementacji kurkuminą (≥1000 mg/dobę) istotnie zmniejszały poziomy ALT i AST w surowicy u pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby. Kurkumina może łagodzić stłuszczenie wątroby i blokować progresję stłuszczenia wątroby poprzez hamowanie syntezy kwasów tłuszczowych i biosyntezy nienasyconych kwasów tłuszczowych, takich jak kwas stearynowy, kwas oleinowy i kwas linolowy. Może poprawiać aktywność mitochondriów, ułatwiać β-oksydację i zmniejszać lipogenezę. Ponadto doniesienia wskazują, że stres oksydacyjny i zaburzenia układu odpornościowego odgrywają ważną rolę w dysfunkcji wątroby. W tym przypadku kurkumina może łagodzić stres oksydacyjny i zapobiegać niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby poprzez zmniejszenie produkcji reaktywnych form tlenu, ekspresji białek wątrobowych na stres oksydacyjny, cytokiny prozapalne i chemokiny, takie jak interferon (IFN) γ, interleukina-1β i białko indukowane przez IFNγ. Ponadto może hamować uszkodzenie wątroby w stłuszczeniowym zapaleniu wątroby, a właściwości przeciwutleniające kurkuminy są związane z indukowaniem kilku enzymów antyoksydacyjnych, takich jak transferaza glutationowa, hemeoksygenaza-1 i katalaza.

czas trwania kuracji

8 tygodni
W przypadku cukrzycy lub podwyższonym poziomie cukru we krwi (stan przedcukrzycowy) – 9 miesięcy.

źródła

Mirhafez S, Farimani A, Dehhabe M, Bidkhori M, Hariri M, Ghouchani B, Abdollahi F. Effect of Phytosomal Curcumin on Circulating Levels of Adiponectin and Leptin in Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial. JGLD [Internet]. 1Jun.2019 [cited 3Apr.2022];28(2):183-9.
Mansour-Ghanaei F, Pourmasoumi M, Hadi A, Joukar F. Efficacy of curcumin/turmeric on liver enzymes in patients with non-alcoholic fatty liver disease: A systematic review of randomized controlled trials. Integr Med Res. 2019;8(1):57-61. doi:10.1016/j.imr.2018.07.004
Cicero AFG, Sahebkar A, Fogacci F, Bove M, Giovannini M, Borghi C. Effects of phytosomal curcumin on anthropometric parameters, insulin resistance, cortisolemia and non-alcoholic fatty liver disease indices: a double-blind, placebo-controlled clinical trial. Eur J Nutr. 2020;59(2):477-483. doi:10.1007/s00394-019-01916-7
Mirhafez SR, Dehabeh M, Hariri M, Farimani AR, Movahedi A, Naderan RD, Jamialahmadi T, Simental-Mendía LE, Sahebkar A. Curcumin and Piperine Combination for the Treatment of Patients with Non-alcoholic Fatty Liver Disease: A Double-Blind Randomized Placebo-Controlled Trial. Adv Exp Med Biol. 2021;1328:11-19. doi: 10.1007/978-3-030-73234-9_2. PMID: 34981468.

Statyczna nakladkaWskazanie: Zapobieganie powikłaniom sercowo-naczyniowym

badanie potwierdzające skuteczność

typ badania

randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane badanie kliniczne

liczba uczestnikow

39 uczestników

czas trwania badania

12 tygodni

ikony badan

400 mg kurkuminoidów, raz dziennie

Opis działania

Badanie wskazuje, że u zdrowych osób w średnim i starszym wieku suplementacja kurkuminą przez 12 tygodni poprawia odporność śródbłonka tętnic poprzez zwiększenie biodostępności tlenku azotu w naczyniach i zmniejszenie stresu oksydacyjnego, a także poprawę funkcji śródbłonka naczyń krwionośnych.
Kurkumina może być także pomocna w utrzymaniu zdrowego śródbłonka naczyniowego wraz ze starzeniem, co jest kluczowym procesem w zapobieganiu rozwojowi miażdżycy i towarzyszących jej chorób tętnic. 12 tygodni suplementacji kurkuminą poprawiło czynność śródbłonka tętnicy o 1,3% jednostek rozszerzenia za pośrednictwem przepływu ramiennego (FMD) u zdrowych osób w średnim i starszym wieku, a poprawa liczby jednostek FMD tętnicy ramiennej o 1% była związana z redukcją o 13% w ryzyka przyszłych powikłań sercowo-naczyniowych.

działania niepożądane i interakcje

Nie wystąpiły żadne poważne lub nieoczekiwane zdarzenia niepożądane. Trzech uczestników grupy kurkuminy doświadczyło „spodziewanych” działań niepożądanych, w tym biegunki (n=1), zawrotów głowy (n=1) i dyskomfortu żołądkowo-jelitowego (n=1). Czterech uczestników grupy placebo również doświadczyło działań niepożądanych, w tym dyskomfortu żołądkowo-jelitowego (n=2), biegunki (n=1) i nudności (n=1).

Dodanie kurkuminy do terapii fitosterolami zapewnia uzupełniający efekt obniżania cholesterolu, który jest silniejszy niż sama terapia fitosterolami (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29291429/)

Na podstawie dostępnych danych, stosowanie kurkuminy jest przeciwwskazane u osób z chorobami wątroby, takimi jak marskość, kamica żółciowa, niedrożność pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, ostra kolka żółciowa i żółtaczka zaporowa. Alkoholizm lub jednoczesne spożywanie alkoholu jest również przeciwwskazaniem do kurkuminy. Ponadto kurkumina nie jest zalecana osobom przyjmującym leki rozrzedzające krew, rezerpinę lub niesteroidowe leki przeciwzapalne, ponieważ może wchodzić w interakcje z tymi lekami. Istnieją pewne dowody na interakcje kurkuminy z lekami przeciwpłytkowymi, kamptotecyną, mechloretaminą, doksorubicyną, cyklofosfamidem, celiprololem, midazolamem i takrolimusem.

Dawkowanie | zalecenia

400 mg raz dziennie.

czas trwania kuracji

3 miesiące.
W przypadku cukrzycy lub podwyższonym poziomie cukru we krwi (stan przedcukrzycowy) – 9 miesięcy.

źródła

Santos-Parker JR, Strahler TR, Bassett CJ, Bispham NZ, Chonchol MB, Seals DR. Curcumin supplementation improves vascular endothelial function in healthy middle-aged and older adults by increasing nitric oxide bioavailability and reducing oxidative stress. Aging (Albany NY). 2017;9(1):187-208. doi:10.18632/aging.101149

Statyczna nakladkaWskazanie: Podwyższony poziom trójglicerydów we krwi oraz podwyższony poziom trójglicerydów oraz cukru we krwi (stan przedcukrzycowy)

badanie potwierdzające skuteczność

typ badania

randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane badanie kliniczne

liczba uczestnikow

64 uczestników

czas trwania badania

12 tygodni

ikony badan

180 mg kurkuminoidów

Opis działania

Kurkumina zapobiegała wzrostowi triglicerydów w surowicy. Stężenie insuliny w surowicy na czczo było dodatnio skorelowane z triglicerydami w surowicy. Suplementacja kurkuminą zablokowała wzrost trójglicerydów, w czym prawdopodobnie może pośredniczyć obniżenie poziomu insuliny.

W innym badaniu stwierdzono, że AIP, niezależny wskaźnik choroby wieńcowej i miażdżycy, był istotnie obniżony przez kurkuminę w porównaniu z grupą placebo, zgodnie z randomizowanym, kontrolowanym badaniem dotyczącym korzystnego wpływu kurkuminy na ryzyko miażdżycy.

działania niepożądane i interakcje

Nie stwierdzono działań niepożądanych.
Dodanie kurkuminy do terapii fitosterolami zapewnia uzupełniający efekt obniżania cholesterolu, który jest silniejszy niż sama terapia fitosterolami (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29291429/).

Na podstawie dostępnych danych, stosowanie kurkuminy jest przeciwwskazane u osób z chorobami wątroby, takimi jak marskość, kamica żółciowa, niedrożność pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, ostra kolka żółciowa i żółtaczka zaporowa. Alkoholizm lub jednoczesne spożywanie alkoholu jest również przeciwwskazaniem do kurkuminy. Ponadto kurkumina nie jest zalecana osobom przyjmującym leki rozrzedzające krew, rezerpinę lub niesteroidowe leki przeciwzapalne, ponieważ może wchodzić w interakcje z tymi lekami. Istnieją pewne dowody na interakcje kurkuminy z lekami przeciwpłytkowymi, kamptotecyną, mechloretaminą, doksorubicyną, cyklofosfamidem, celiprololem, midazolamem i takrolimusem.

Dawkowanie | zalecenia

Dawkowanie | zalecenia
100 mg 2 razy dziennie.
Zwiększona dawka kurkuminoidów (nawet do 750 mg dziennie) jest zalecana przypadku cukrzycy typu 2 lub stanu przedcukrzycowego (podwyższony poziom cukru we krwi).

czas trwania kuracji

Minimum 3 miesiące.
W przypadku cukrzycy lub podwyższonym poziomie cukru we krwi (stan przedcukrzycowy) – 9 miesięcy.

źródła

Funamoto M, Shimizu K, Sunagawa Y, et al. Effects of Highly Absorbable Curcumin in Patients with Impaired Glucose Tolerance and Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus. J Diabetes Res. 2019;2019:8208237. Published 2019 Nov 23. doi:10.1155/2019/8208237
Shafabakhsh R, Asemi Z, Reiner Z, Soleimani A, Aghadavod E, Bahmani F. The Effects of Nano-curcumin on Metabolic Status in Patients With Diabetes on Hemodialysis, a Randomized, Double Blind, Placebo-controlled Trial. Iran J Kidney Dis. 2020 Jul;14(4):290-299. PMID: 32655024.
Ferguson JJA, Stojanovski E, MacDonald-Wicks L, Garg ML. Curcumin potentiates cholesterol-lowering effects of phytosterols in hypercholesterolaemic individuals. A randomised controlled trial. Metabolism. 2018 May;82:22-35. doi: 10.1016/j.metabol.2017.12.009. Epub 2017 Dec 29. PMID: 29291429.
Tu Y, Sun D, Zeng X, et al. Piperine potentiates the hypocholesterolemic effect of curcumin in rats fed on a high fat diet. Exp Ther Med. 2014;8(1):260-266. doi:10.3892/etm.2014.1717
Yang YS, Su YF, Yang HW, Lee YH, Chou JI, Ueng KC. Lipid-lowering effects of curcumin in patients with metabolic syndrome: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Phytother Res. 2014 Dec;28(12):1770-7. doi: 10.1002/ptr.5197. Epub 2014 Aug 6. PMID: 25131839.
Thota RN, Acharya SH, Garg ML. Curcumin and/or omega-3 polyunsaturated fatty acids supplementation reduces insulin resistance and blood lipids in individuals with high risk of type 2 diabetes: a randomised controlled trial. Lipids Health Dis. 2019;18(1):31. Published 2019 Jan 26. doi:10.1186/s12944-019-0967-x

Statyczna nakladka

Nazwa i substancja aktywna: Kurkumina

Wskazanie: Przerost grzybów Candida w organizmie

badanie potwierdzające skuteczność

typ badania

profilowanie transkrypcyjne

liczba uczestnikow

nie dotyczy

czas trwania badania

nie dotyczy

ikony badan

nie dotyczy

Opis działania

Łącznie dane pokazują, że kurkumina w C. albicans powoduje bezpośrednie uszkodzenie ściany komórkowej i rozluźnienie przepuszczalności błony, co ostatecznie prowadzi do śmierci komórki poprzez wyciek zawartości cytoplazmatycznej komórek.
Zmiana przepuszczalności błony jest jednym z głównych mechanizmów leżących u podstaw zjawiska tolerancji leku, a uszkodzenie ściany komórkowej powinno wpływać na ogólną przepuszczalność komórek.
Wzrost i rozwój grzybów oraz zdolność do przetrwania w warunkach stresu środowiskowego zależą od integralności ściany komórkowej.

działania niepożądane i interakcje

Na podstawie dostępnych danych, stosowanie kurkuminy jest przeciwwskazane u osób z chorobami wątroby, takimi jak marskość, kamica żółciowa, niedrożność pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, ostra kolka żółciowa i żółtaczka zaporowa. Alkoholizm lub jednoczesne spożywanie alkoholu jest również przeciwwskazaniem do kurkuminy. Ponadto kurkumina nie jest zalecana osobom przyjmującym leki rozrzedzające krew, rezerpinę lub niesteroidowe leki przeciwzapalne, ponieważ może wchodzić w interakcje z tymi lekami. Istnieją pewne dowody na interakcje kurkuminy z lekami przeciwpłytkowymi, kamptotecyną, mechloretaminą, doksorubicyną, cyklofosfamidem, celiprololem, midazolamem i takrolimusem.

Dawkowanie | zalecenia

Nie dotyczy
Dawka nawet do 750 mg dziennie jest zalecana przypadku cukrzycy typu 2 lub stanu przedcukrzycowego (podwyższony poziom cukru we krwi).

czas trwania kuracji

Nie dotyczy
W przypadku cukrzycy lub podwyższonym poziomie cukru we krwi (stan przedcukrzycowy) – 9 miesięcy.

źródła

An antifungal mechanism of curcumin lies in membrane-targeted action within Candida albicans, Wonyoung Lee, Dong Gun Lee, https://doi.org/10.1002/iub.1326, https://iubmb.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/iub.1326
Kumar A, Dhamgaye S, Maurya IK, Singh A, Sharma M, Prasad R. Curcumin targets cell wall integrity via calcineurin-mediated signaling in Candida albicans. Antimicrob Agents Chemother. 2014;58(1):167-175. doi:10.1128/AAC.01385-13

Statyczna nakladkaWskazanie: SIBO – wszystkie typy: z biegunką i z zaparciami (H-SIBO, M-SIBO)

badanie potwierdzające skuteczność

typ badania

randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane badanie kliniczne

liczba uczestnikow

79 uczestników

czas trwania badania

8 tygodni

ikony badan

500 mg (ekstrakt standaryzowany na 50% kurkuminoidów), raz dziennie przed snem

Opis działania

Przyjmowanie kurkuminy wiązało się z większą poprawą ogólnych objawów ze strony przewodu pokarmowego u dorosłych z samoistnym -zgłoszono dolegliwości trawienne w porównaniu z placebo. Po 8 tygodniach leczenia wystąpiło średnio 28% zmniejszenie ogólnych objawów trawiennych w grupie kurkuminy w porównaniu do 18% w grupie placebo. Co więcej, od 4 do 8 tygodnia przyjmowanie kurkuminy wiązało się z poprawą objawów ze strony przewodu pokarmowego, podczas gdy grupa placebo doświadczyła pogorszenia objawów. W odniesieniu do poprawy objawów kurkumina była również związana ze znacznym zmniejszeniem bólu brzucha, refluksu, biegunki, niestrawności i zaparć. Poprawę jakości życia i nastroju zaobserwowano również po podaniu kurkuminy, a u osób dorosłych otrzymujących kurkuminę zaobserwowano 52% redukcję objawów lękowych.

działania niepożądane i interakcje

Nie stwierdzono działań niepożądanych.

Na podstawie dostępnych danych, stosowanie kurkuminy jest przeciwwskazane u osób z chorobami wątroby, takimi jak marskość, kamica żółciowa, niedrożność pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, ostra kolka żółciowa i żółtaczka zaporowa. Alkoholizm lub jednoczesne spożywanie alkoholu jest również przeciwwskazaniem do kurkuminy. Ponadto kurkumina nie jest zalecana osobom przyjmującym leki rozrzedzające krew, rezerpinę lub niesteroidowe leki przeciwzapalne, ponieważ może wchodzić w interakcje z tymi lekami. Istnieją pewne dowody na interakcje kurkuminy z lekami przeciwpłytkowymi, kamptotecyną, mechloretaminą, doksorubicyną, cyklofosfamidem, celiprololem, midazolamem i takrolimusem.

Dawkowanie | zalecenia

500 mg ekstraktu (250 mg kurkuminoidów) raz dziennie najlepiej wieczorem.
Zaleca się mieszanie kurkuminy z mlekiem lub olejem w celu zwiększenia jej wchłaniania i metabolizmu.

Zwiększona dawka kurkuminoidów (nawet do 750 mg dziennie) jest zalecana przypadku cukrzycy typu 2 lub stanu przedcukrzycowego (podwyższony poziom cukru we krwi).

czas trwania kuracji

Minimum 8 tygodni
W przypadku cukrzycy lub podwyższonym poziomie cukru we krwi (stan przedcukrzycowy) – 9 miesięcy.

źródła

Zhang Z, Chen Y, Xiang L, Wang Z, Xiao GG, Hu J. Effect of Curcumin on the Diversity of Gut Microbiota in Ovariectomized Rats. Nutrients. 2017;9(10):1146. Published 2017 Oct 19. doi:10.3390/nu9101146
Peterson CT, Vaughn AR, Sharma V, et al. Effects of Turmeric and Curcumin Dietary Supplementation on Human Gut Microbiota: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Pilot Study. J Evid Based Integr Med. 2018;23:2515690X18790725. doi:10.1177/2515690X18790725
Lopresti, A. L., Smith, S. J., Rea, A., & Michel, S. (2021). Efficacy of a curcumin extract (Curcugen™) on gastrointestinal symptoms and intestinal microbiota in adults with self-reported digestive complaints: a randomised, double-blind, placebo-controlled study. BMC complementary medicine and therapies, 21(1), 40.
Giacosa A, Riva A, Petrangolini G, et al. Symptomatic uncomplicated diverticular disease management: an innovative food-grade formulation of Curcuma longa and Boswellia serrata extracts. Drugs Context. 2020;9:2020-9-2. Published 2020 Dec 14. doi:10.7573/dic.2020-9-2
Pluta R, Januszewski S, Ułamek-Kozioł M. Mutual Two-Way Interactions of Curcumin and Gut Microbiota. Int J Mol Sci. 2020;21(3):1055. Published 2020 Feb 5. doi:10.3390/ijms21031055
Hussain Y, Alam W, Ullah H, et al. Antimicrobial Potential of Curcumin: Therapeutic Potential and Challenges to Clinical Applications. Antibiotics (Basel). 2022;11(3):322. Published 2022 Feb 28. doi:10.3390/antibiotics11030322

Statyczna nakladkaWskazanie: Zespół jelita drażliwego – wszystkie typy: z biegunką, z zaparciami i mieszany (IBS-D, IBS-C, IBS-M)

badanie potwierdzające skuteczność

typ badania

częściowo zaślepione, randomizowane, dwudawkowe badanie pilotażowe

liczba uczestnikow

207 uczestników

czas trwania badania

8 tygodni

ikony badan

72 mg, raz dziennie i 144 mg, 2 razy dziennie - standaryzowany ekstrakt z kurkumy

Opis działania

Częstość występowania IBS zmniejszyła się znacząco w obu grupach kurkuminy (1 tabletka: 72mg/ 2 tabletki 144 mg): 41% i 57%, z dalszym znaczącym spadkiem o 53% i 60% między początkiem a po leczeniu, odpowiednio w grupach przyjmujących jedną i dwie tabletki. Analiza po badaniu wykazała, że wynik bólu brzucha/dyskomfortu zmniejszył się istotnie o 22% i 25% odpowiednio w grupie przyjmującej jedną i dwie tabletki. Wystąpiła znaczna poprawa we wszystkich słupkach jakości życia w zakresie od 5% do 36% w obu grupach, około dwie trzecie wszystkich badanych zgłosiło poprawę objawów po leczeniu i nastąpiła korzystna zmiana w zgłaszanym przez siebie wzorcu jelit.

działania niepożądane i interakcje

Nie zgłoszono żadnych poważnych skutków ubocznych. Do powszechnych drobnych skutków ubocznych należały wzdęcia, które dotyczyły około jednej czwartej wszystkich badanych, oraz suchość w ustach.

Na podstawie dostępnych danych, stosowanie kurkuminy jest przeciwwskazane u osób z chorobami wątroby, takimi jak marskość, kamica żółciowa, niedrożność pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, ostra kolka żółciowa i żółtaczka zaporowa. Alkoholizm lub jednoczesne spożywanie alkoholu jest również przeciwwskazaniem do kurkuminy. Ponadto kurkumina nie jest zalecana osobom przyjmującym leki rozrzedzające krew, rezerpinę lub niesteroidowe leki przeciwzapalne, ponieważ może wchodzić w interakcje z tymi lekami. Istnieją pewne dowody na interakcje kurkuminy z lekami przeciwpłytkowymi, kamptotecyną, mechloretaminą, doksorubicyną, cyklofosfamidem, celiprololem, midazolamem i takrolimusem.

Dawkowanie | zalecenia

Minimum 72 mg dziennie, przy podwyższonej dawce poprawa komfortu powinna być wyższa.
Zwiększona dawka kurkuminoidów (nawet do 750 mg dziennie) jest zalecana przypadku cukrzycy typu 2 lub stanu przedcukrzycowego (podwyższony poziom cukru we krwi).

czas trwania kuracji

Minimum 2 miesiące
W przypadku cukrzycy lub podwyższonym poziomie cukru we krwi (stan przedcukrzycowy) – 9 miesięcy.

źródła

Giacosa A, Riva A, Petrangolini G, et al. Symptomatic uncomplicated diverticular disease management: an innovative food-grade formulation of Curcuma longa and Boswellia serrata extracts. Drugs Context. 2020;9:2020-9-2. Published 2020 Dec 14. doi:10.7573/dic.2020-9-2